Hevenia Mrzeżyno

Opis realizacji:

Klient:
 MTM Consulting
Data:
 2022 - obecnie
Kategoria:
Budynki wielorodzinne

Budynek 1: Wykonanie instalacji sanitarne wod-kan i c.o. wewnętrznych, instalacji p-poż, kotłowni gazowej, przyłączy zewnętrznych

Budynek 2: Instalacje sanitarne wod-kan i c.o. wewnętrzne, instalacja p-poż, kotłownia gazowa, przyłącza zewnętrzne – w trakcie realizacji

Basen: Instalacja ciepła technologicznego, zasilanie wanny basenów, zasilanie central wentylacyjnych, instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, kotłownia gazowa – w trakcie realizacji.

Facebook