Bufor
Zbiornik wody znajdujący się pomiędzy pompą ciepła a resztą układu c.o. - Jest on obecnie niezbędny w przypadku montażu nowej pompy – niewielki wydatek pozwoli potem sporo zaoszczędzić na rachunkach. Pompa grzeje bufor (szybciej i taniej) a dopiero z bufora energia jest pobierana dalej na grzejniki lub klimakonwektory.
Ciepło ziemi
Pojęcie to jest często stosowane w połączeniu z pompami ciepła używanymi do celów grzewczych. Energia cieplna jest pobierana z gruntu za pośrednictwem przewodów miedzianych, a w jej skład wchodzą np. promieniowanie słoneczne, opady itp.
COP (Coefficient of Performance)
Współczynnik efektywności pompy ciepła Jest to stosunek oddanej energii cieplnej do energii napędowej niezbędnej do pracy pompy (COP=moc grzewcza/moc elektryczna). Współczynnik efektywności zależy od różnicy temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem ciepła – im mniejsza różnica tym efektywniej pracuje pompa. Systemy grzewcze z niską temperaturą pracy (np. ogrzewania podłogowego) oparte o pompę ciepła osiągają wysokie współczynniki efektywności przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji. Np. dla COP=4, 1 kWh prądu potrzebnej do pracy pompy pozwala na wytworzenie 4 kWH energii grzewczej.
Czynnik chłodniczy
Substancja o niskiej temperaturze wrzenia, która w procesie obiegu paruje na skutek pobierania ciepła, a następnie po oddaniu go ponownie przechodzi w stan ciekły.
Moc grzewcza
Moc grzewcza jest to użytkowe ciepło ogrzewania oddawane w określonym czasie (np. w ciągu godziny) przez jego wytwornicę. Jest ona podawana w kilowatach (kW). Moc grzewcza musi odpowiadać co najmniej obciążeniu grzewczemu budynku.
Pompa ciepła
To nowoczesne urządzenie grzewcze, które wykorzystuje odnawialne źródła energii. Działa na podobnej zasadzie jak domowe chłodziarki. Pobiera po stronie wejściowej ciepło o niskiej temperaturze i oddaje je o wyższej temperaturze po stronie ogrzewania. Górnym źródłem jest instalacja c.o. i/lub c.w.u. Źródłem ciepła niskotemperaturowego mogą być natomiast: powietrze, woda lub grunt.
Pompa ciepła powietrzna
Urządzenie to pobiera ciepło z powietrza otoczenia (w domu lub na zewnątrz domu) i przekazuje go wodzie dla celów jej ogrzewania. Powietrze ogrzewane przez słońce będzie zawierało energię cieplną, także w temperaturach ujemnych.
Solanka
Ciecz solankowa jest to mieszanka wody i środka zapobiegającego zamarzaniu. Mieszanka ta jest stosowana w instalacjach pomp jako nośnik ciepła.
Sprężarka
Sprężarka jest częścią pompy ciepła lub maszyny do sprężania gazów. W przypadku pomp czynnik roboczy jest sprężany dla celów podniesienia temperatury.
Zasobnik C.W.U.
Inaczej zbiornik ciepłej wody użytkowej. W zależności od potrzeb rodziny (a raczej jej wielkości) zbiorniki mają pojemność 150 l lub 500 l. Mogą być zasilane równocześnie przez grzałkę, solary lub kominek z płaszczem. - Zawsze zaleca się zamówić grzałkę do zbiornika – przyda się przy szybkim zapotrzebowaniu dużej ilości ciepłej wody (np. w przypadku niezapowiedzianej wizyty rodziny)

Źródło: Junior Media Manager

Facebook