Zapytaj o pompę ciepła

Na poniższych wykresach widzimy jak w Polsce wyglądała sprzedaż pomp ciepła w 2011 i 2012 roku.

W 2012 roku sprzedaż pomp ciepła w porównaniu do 2011 roku wzrosła o 20%. Badanie przeprowadzone przez PORT PC obejmowało pięć typów urządzeń: solanka/woda, woda/woda, powietrze/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda oraz powietrze/woda tylko do c.w.u.

 

rynek2011_pompy-ciepla

Już w 2011 roku według danych PORT PC rynek pomp ciepła w Polsce osiągnął poziom 10000 sztuk sprzedawanych urządzeń rocznie. W ubiegłym roku sprzedało się ponad 12600 pomp ciepła co daje prawie dwudziestoprocentowy przyrost rynku w skali roku. Jest to z pewnością powód do zadowolenia dla branży.
Z badań wynika, że największy przyrost, bo aż około 35%, osiągnęły pompy ciepła typu powietrze/woda. Sprzedaż pomp ciepła typu powietrze/woda tylko do c.w.u. wzrosła o około 25%, a pomp ciepła typu solanka/woda o około 11%.

Zdaniem prezesa Zarządu Stowarzyszenia PORTPC Pawła Lachmana przeprowadzone badania rynku pokazują również wzrost zaufania klientów do pomp ciepła z utrwaloną  już marką na rynku polskim.  Przyrost sprzedaży markowych urządzeń był większy niż wzrost całego rynku. Warto podkreślić, że rynek pomp ciepła wzrasta bez praktycznie żadnego wsparcia państwa. Środowisko branżowe czeka cały czas na wdrożenie zapisów Dyrektywy OZE uznającej duże znaczenie pomp ciepła w przekazywaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Na rynku pomp ciepła królują dwa typy urządzeń: solanka/woda oraz powietrze/woda tylko do c.w.u., które stanowią łącznie około 80% rynku. Udział pozostałych urządzeń sięga blisko 14% w przypadku pomp ciepła powietrze/woda, około 3% dla pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda oraz tylko około 1% pomp ciepła typu woda/woda.

 

rynek2012_pompy-ciepla

Facebook