Hevenia Pogorzelica

Opis realizacji:

Klient:
 MTM Consulting
Data:
 2022 obecnie
Kategoria:
Aquapark, Budynki wielorodzinne

Budynek 1: Wykonanie instalacji wod-kan, c.o, p-poż, sieci zewnętrznych, kotłowni gazowej  

Budynek 2: Wykonanie instalacji wod-kan, c.o, p-poż, sieci zewnętrznych, kotłowni gazowej

Budynek 3: Wykonanie instalacji wod-kan, c.o, p-poż, sieci zewnętrznych, kotłowni gazowej

Budynek 4: Wykonanie instalacji wod-kan, c.o, p-poż, sieci zewnętrznych, kotłowni gazowej

Budynek 5: Wykonanie instalacji wod-kan, c.o, p-poż, sieci zewnętrznych, kotłowni gazowej

Basen: Wykonanie instalacji wod-kan, c.o, ciepła technologicznego, sieci zewnętrznych, kotłowni gazowej – w trakcie realizacji

Facebook